Katılım Koşulu
Eğitmimiz katılmak isteyen tüm psikologlara açıktır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılarımıza katılım belgesi verilecektir.

Eğitimin Tanımı

Hastalıklar ve stres arasındaki ilişkiler, insanlar tarafından binlerce yıldır “hissedilmekle”, sezilmekle beraber, son otuz yıldır bilimsel araştırmalarla da gösterilmektedir. Bu çalışmalara dayanılarak stresin bedensel hastalıklarla üç farklı biçimde etkileşimi olduğu söylenebilir: 

  • Stres bazı bedensel hastalıkların ortaya çıkışı için elverişli ortamları hazırlar, yani insanların bedensel hastalıklara yatkınlığını artırır.
  • Stres ortaya çıkan bir hastalığın seyrini olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Hastalığın belirtilerini  artırabilir, iyileşme süresini uzatabilir. 

Bu psikoeğitim programının amacı katılımcıların, stresin fizyolojik ve psikolojik etkileri ile stresle baş etme sırasında kullanabilecekleri bedensel ve zihinsel yöntemler konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır. Eğitim sırasında, birikmiş stresin hastalıklar ile ilişkilerine değinilmekte ve rutin tedavileri varsa bu tedavilere ek olarak, önerilen stresle baş etme yöntemlerini kullanmaları desteklenmektedir.