*Eğitim başvuru süremiz uzatılmıştır. Yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında eğitimimiz açılacaktır.


Katılım Koşulu
Eğitmimiz katılmak isteyen tüm katılımcılarımıza açıktır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılarımıza katılım belgesi verilecektir.

Eğitimin Tanımı

Birçoğumuz stresi yaşadığımız zaman tanımlayabiliriz ama stres gerçekten nedir? Araştırmacılar stresi, “bedenin herhangi bir talebe spesifik olmayan yanıtı” olarak tanımlarlar. Bu sevilen birinin ölümü veya kaybı gibi stresle ilişkilendirdiğimiz en önemli olumsuz yaşam olayları olabilir. Ancak evlenmek veya emekli olmak gibi olumlu olaylar da olabilir. Ayrıca başa çıkma kaynaklarımızı tüketen günlük küçük talepler de olabilir. Stresli hissetmek tamamen olağan olsa da, stres talepleri başa çıkma kabiliyetimizden ağır bastığında stres bir sorun haline gelebilir. Bu noktada stres, vücutta aşınma ve yıpranmaya ve sonuçta fiziksel ve / veya duygusal hastalığa yol açmaya başlar.

Psikoeğitimin başarılı bir şekilde çeşitli kullanım alanları vardır. Terapinin/müdahalenin kendisi olarak, yardımcı müdahale türü olarak, önlemeye yönelik stratejik bir programın parçası olarak, yaşantısal eğitim programı olarak kullanılabilir.Bu psikoeğitim programının amacı katılımcıların, stresin fizyolojik ve psikolojik etkileri ile stresle baş etme sırasında kullanabilecekleri bedensel ve zihinsel yöntemler konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır.