Kanal B Eğitime Destek programları kapsamında verdiğimiz eğitimler:

  1. Stres ve Beyin – Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Uzm. Psk. Didem Sevük
  2. Stres ve Düşünce Süreçleri – Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Uzm. Psk. Didem Sevük
  3. Stresli Durumlarda Çocuk ve Aile Ortamı – Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
  4. Stresli Durumlarda Ayrımcılık ve Dayanışma – Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Esra Güven
  5. Gelişim Dönemlerine göre Hastalıkların Anlamlandırılması – Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Öğr. Gör. Dr. Bilgesu Atılgan
  6. Kronik Rahatsızlıklarda Stresle Baş Etme– Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, Öğr. Gör. Özlem Kahraman Erkuş









COVID-19’un yarattığı stresle nasıl başa çıkarız?



COVID-19’un yarattığı stresle başa çıkma önerileri

Çocukların Psikolojik Dayanıklılıklarına Dair Farkındalıklarının Artırılması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği tarafından yürütülen Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı: Çocuklar için Mikro-Fon Programı kapsamında Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından önerilen “Çocukların Psikolojik Dayanıklılıklarına Dair Farkındalıklarının Artırılması Çalışması” başlıklı proje desteklenmeye değer bulunmuştur.

Proje kapsamında yer alan “Çocuğun Sözünden Psikolojik Dayanıklılık” başlıklı çalışma grupları Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma ve Dayanışma ve Destekleme Derneği’nin Altındağ ve Mamak’ta hizmet veren Toplum Merkezlerinde 26 ve 29 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Proje uygulamalarının tamamı çocuklarla çalışırken izlenmesi gereken etik ilkelere bağlılıktan taviz vermeden yürütülmüş, her aşamada çocuklar ve ebeveynleri bilgilendirilerek sözlü/yazılı onamları alınmıştır.